Klik op www.overheid.nl/wetten en u vindt het overheidswetten bestand met wetten en algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten van regelende aard.

Indien u op de hoogte wilt blijven van nieuwe rechtspraak en samenvattingen, klik dan op www.jwb.nl.

Als u wilt weten welk strafvorderingsbeleid het openbaar ministerie voert, klik dan op www.openbaarministerie.nl.

Als u wilt weten welke boete de politie of het openbaar ministerie als regel in eerste instantie oplegt, klik dan op www.openbaarministerie/boetebase.nl

Als u informatie over de rechtspraak in Nederland wilt hebben, klik dan op www.rechtspraak.nl. Specialisten in communicatie sites voor advocaten of intranet, internet en kantoor automatisering, klik hier