Jurisprudentie

Jurisprudentie

Opmerking "sukkel" door advocaat was belediging rechercheur

19-11-2013 Een advocaat is schuldig bevonden aan belediging van een financieel rechercheur, tegen wie hij "sukkel" had gezegd in een getuigenverhoor. De rechtbank in Breda legt de advocaat geen straf op. Wel moet hij de politieman 75 euro immateriële schadevergoeding betalen.

Context
De rechtbank acht op basis van verklaringen van de advocaat zelf en verschillende getuigen bewezen dat Thomas de rechercheur heeft beledigd, mede gezien de context waarin de opmerking werd gemaakt. De rechercheur werd in november 2009 bij de rechter-commissaris als getuige gehoord in een omvangrijke drugszaak. Bij dit verhoor, dat zeer stroef en onplezierig verliep, waren nog drie andere advocaten aanwezig. De rechercheur werd door deze advocaten zeer kritisch bevraagd en leek moeite te hebben om de aan hem gestelde vragen te beantwoorden.  Tijdens dit verhoor noemde Thomas de rechercheur in een verzuchting voor iedereen hoorbaar "sukkel".

Geen straf
Het uiten van een dergelijke belediging in een verhoor is volgens de rechtbank ongepast. Van een advocaat mag in zo'n setting een zekere mate van professionaliteit worden verwacht. De rechtbank legt echter geen straf op, mede gezien de lange duur van de behandeling van deze zaak en het blanco strafblad van de advocaat.
De officier had een geldboete van 500 euro geëist.

Vervolging
De betrokken rechercheur deed na het getuigenverhoor aangifte tegen advocaat Thomas. Het OM besloot in eerste instantie om niet te vervolgen. De rechercheur was het niet eens met deze beslissing en kreeg in een klachtprocedure bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch gelijk, waarna het OM alsnog tot vervolging overging.

Drugszaak
Het getuigenverhoor vond plaats in het strafrechtelijk onderzoek in een omvangrijke drugszaak met de onderzoeksnaam 'Caribe'. In deze zaak werd het OM in 2010 niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van acht verdachten, omdat sprake was van een fundamentele inbreuk op de procesorde. (Andere) bij het onderzoek betrokken politiemensen hadden gesleuteld aan een voor het onderzoek cruciale (bekennende) verklaring van één van de verdachten.

Uitspraken:  ECLI:NL:RBZWB:2013:8352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standaard arresten

Jurisprudentie