Jurisprudentie

Standaard arresten

Acht arresten die iedereen zou moeten kennen:

Pikmeer arresten - Hoge Raad 1996 & 1998 (Lokale overheden zijn strafrechtelijk immuun)

Bloedproef II arrest - Hoge Raad 1962 (Geen dwangmiddelen die nog niet in de wet staan gebruiken tegen verdachten)

Lindenbaum / Cohen - Hoge Raad 1919 (Handelen kan ook onrechtmatig zijn zonder expliciet in de wet te staan)

Landbouwvliegersarrest - Hoge Raad 1984 (Rechters kunnen wet- en regelgeving buiten werking laten)

Benthem arrest - EHRM 1986 (Geen eerlijke procesgang mogelijk tegen overheidsbesluiten)

Melkventerarrest - Hoge Raad 1916 ('Afwezigheid van schuld' geïntroduceerd als grond voor vrijspraak)

Kelderluikarrest - Hoge Raad 1965 (Over aansprakelijkheid en gevaarlijke situaties)

Van Gend en Loos - HvJ EU 1963 (Rechtstreekse werking van Europees recht)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standaard arresten

Jurisprudentie

á