Onder de naam Weldam advocaten voeren de volgende advocaten hun praktijk: mr. J.J. Weldam (beëdigd in 1994) en mr. M.C. Vermeul (beëdigd in 2000).

De advocaten hebben sowieso ervaring op de volgende rechtsgebieden:

1. Particulieren
Personenen familierecht, echtscheidingen, alimentatie, erfrecht, consumentenrecht, paspoorten.

2. Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Sociale voorzieningen, individuele arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, ambtenarenrecht, ontslagrecht.

3. Wonen, OG, Bouwrecht en Bestuursrecht
Huurrecht, koop en verkoop van onroerend goed, projectontwikkeling, commercieel en particulier onroerend goed, turnkey contracten, aanbesteding onroerend goed, onteigening, bouwarbitrage, ruimtelijk bestuursrecht, planschade.
 
4. Contracten (algemeen), schade en aansprakelijkheid
Onrechtmatige daad, verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, koopovereenkomsten, gezondheidsrecht, letselschade, beroepsaansprakelijkheid, beroepsfouten, tuchtrecht gericht op schadevergoeding.

5. Belastingrecht
Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, loonbelasting/premies volksverzekering, omzetbelasting, rechtsverkeersbelastingen, gemeentebelastingen, provinciale belastingen, milieuheffingen, vervolging van onjuiste aangiften (art. 68 en 69 AWR, art. 225 Wetboek van Strafrecht), administratieve boeten, opheffing van (bodem)beslag door de fiscus, aansprakelijkstelling voor belastingschulden van derden, bijvoorbeeld ketenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van inleners van arbeidskrachten.

6. Faillissementen                                                                                                                                                                                                 Faillissementsrecht, surséance, schuldsanering, executiegeschillen.

7. Incasso´s, betalingsregeling, geldvorderingen.

8. Strafrecht
Strafzaken, straf(proces)recht, cassatie, vreemdelingenrecht, uitleveringen, tuchtrecht.

9. Procuraten.

10. Arbitrage

Bouwarbitrages, exequatur-geschillen, executie arbitraal vonnis.

In elk van genoemde rechtsgebieden zijn begrepen de toepasselijke adviezen, contracten, correspondentie en procedures.