Onder de naam Weldam advocaten voeren de volgende advocaten hun praktijk: mr. J.J. Weldam, roepnaam Jerry (beëdigd in 1994) en mr. M.C. Vermeul, roepnaam Marc (beëdigd in 2000).

Mr. Weldam heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht (lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten)  

- Vastgoedrecht (lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten)

Mr. Vermeul heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht

- Personen en Familierecht

Voornoemde registratie verplichten mr. Weldam en mr. Vermeul elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De advocaten hebben sowieso ervaring op de volgende rechtsgebieden:

1. Particulieren
Personen en familierecht, echtscheidingen, alimentatie, erfrecht, consumentenrecht, paspoorten.

2. Arbeids- en sociaal zekerheidsrecht
Sociale voorzieningen, individuele arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, ambtenarenrecht, ontslagrecht.

3. Wonen, OG, Bouwrecht en Bestuursrecht
Huurrecht, koop en verkoop van onroerend goed, projectontwikkeling, commercieel en particulier onroerend goed, turnkey contracten, aanbesteding onroerend goed, onteigening, bouwarbitrage, ruimtelijk bestuursrecht, planschade.
 
4. Contracten (algemeen), schade en aansprakelijkheid
Onrechtmatige daad, verzekeringsrecht, verbintenissenrecht, koopovereenkomsten, gezondheidsrecht, letselschade, beroepsaansprakelijkheid, beroepsfouten, tuchtrecht gericht op schadevergoeding.

5. Belastingrecht
Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, loonbelasting/premies volksverzekering, omzetbelasting, rechtsverkeersbelastingen, gemeentebelastingen, provinciale belastingen, milieuheffingen, vervolging van onjuiste aangiften (art. 68 en 69 AWR, art. 225 Wetboek van Strafrecht), administratieve boeten, opheffing van (bodem)beslag door de fiscus, aansprakelijkstelling voor belastingschulden van derden, bijvoorbeeld ketenaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van inleners van arbeidskrachten.

6. Faillissementen                                                                                                                                                                                                

Faillissementsrecht, surséance, schuldsanering, executiegeschillen.

7. Incasso´s, betalingsregeling, geldvorderingen.

8. Strafrecht
Strafzaken, straf(proces)recht, cassatie, vreemdelingenrecht, uitleveringen, tuchtrecht, jeugdrecht.

9. Arbitrage

Bouwarbitrages, exequatur-geschillen, executie arbitraal vonnis.

In elk van genoemde rechtsgebieden zijn begrepen de toepasselijke adviezen, contracten, correspondentie en procedures.